Έργα Διαδικτύου

Ενδεικτική λίστα πελατών


Νέος δικτυακός τόπος εργαστηρίου υπηρεσιών μοριακής κυτταρογενετικής.

Δικτυακός τόπος εταιρείας καλλιέργειας βιολογικών βοτάνων.

Νέος δικτυακός τόπος Πανεργατικού Αγωνιστικού ΜΕτώπου.

Νέος δικτυακός τόπος φροντιστηρίου Αγγλικών.

Ηλεκτρονικό κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης και κοσμημάτων.

Ανανέωση και επικαιροποίηση δικτυακού τόπου.

Μας εμπιστεύθηκαν

Στόχος μας

Είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων και η παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και στην οικονομική δυνατότητά σας.

 

Συνδεθείτε Μαζί μας