Ανάπτυξη Εφαρμογών

Στη Bluefairy πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός εφαρμογών με αμέτρητες λειτουργίες που χρησιμοποιούνται ελάχιστα ή και καθόλου και για τις οποίες χρειάζεται κανείς πτυχίο πληροφορικής ή μεγάλο αριθμό ωρών εκπαίδευσης για να τις αξιοποιήσει, αποτελεί πρακτική του παρελθόντος και δεν παρέχει προστιθέμενη αξία στον πελάτη. Αντίθετα, στις περισσότερες περιπτώσεις ο πελάτης καλείται να πληρώσει σημαντικά ποσά για λειτουργίες που του είναι άχρηστες και που τελικά δυσκολεύουν συνολικά τη χρήση της εφαρμογής. 

Στόχος μας, ήταν πάντα να προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες. Αναπτύσσουμε εφαρμογές (custom-made applications) σε στενή συνεργασία μαζί σας, οι οποίες παρουσιάζουν τα παρακάτω ιδιαίτερα σημαντικά χαρακτηριστικά:

Λογισμικό στα μέτρα σας!

  • Απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού μέσω της συνεργασίας μας μαζί σας.
  • Πιστότητα κατασκευής του λογισμικού, η οποία διασφαλίζεται από τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε.
  • Απλότητα στη χρήση, βάσει των αρχών σχεδιασμού της Bluefairy.
  • Απαραίτητη εκπαίδευση χρηστών
  • Τρίμηνη τεχνική υποστήριξη με τηλεφωνική εξυπηρέτηση με δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αυτού.
  • Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της εφαρμογής.
  • Ευελιξία τιμής, η οποία ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που επιθυμείτε.

Εμείς παραμετροποιούμε το Λογισμικό στα δικά σας Μέτρα!

Μας εμπιστεύθηκαν

Στόχος μας

Είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων και η παροχή αξιόπιστων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες και στην οικονομική δυνατότητά σας.

 

Συνδεθείτε Μαζί μας